Inschrijving panel 'aanbevelingen rond regierol lokale besturen inzake armoedebestrijding'

Beste

Op donderdag 19 april organiseert de Arteveldehogeschool een onderzoekspanel inzake de regierol van lokale besturen inzake armoedebestrijding. Op deze dag worden de resultaten van een studie naar goede praktijken, instrumenten, knelpunten en hefbomen op dit domein voorgelegd aan lokale besturen (politici en ambtenaren), middenveldorganisaties, ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van diverse lokale actoren actief inzake armoedebestrijding. De centrale doelstelling van deze dag is om vanuit de verschillende perspectieven tot gedragen aanbevelingen ter versterking van de lokale regierol inzake armoedebestrijding te komen.

 

Via onderstaand registratieformulier kunt u uw deelname aan dit panel bevestigen. Na het verzenden van uw gegevens krijgt u een automatische bevestiging van uw registratie. Er volgt, na administratieve verwerking, ook een bevestigingsemail met alle praktische informatie op een rij.

 

Met vriendelijke groeten

Veerle Opstaele, Marian Van Der Sypt en Sofie Vanassche

Arteveldehogeschool

 

Wat is uw naam (voornaam en familienaam)?
Voor welke organisatie of lokaal bestuur werkt u?
Wat is uw functie?
Wat is uw emailadres?
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u hieronder vermelden.