Regierol lokale besturen_Kopie finale versie


 

Geachte heer/mevrouw 
 

Deze vragenlijst is een onderdeel van een onderzoeksproject in opdracht van de Vlaamse Overheid door de Arteveldehogeschool. Via dit onderzoek wil de Vlaamse overheid graag uw concrete noden en ervaringen te weten komen inzake de regierol van lokale besturen in het kader van armoedebestrijding. De doelstelling van de studie is om tot concrete en gedragen beleidsaanbevelingen te komen rond deze regierol. 

In het eerste deel van de vragenlijst wordt de postcode van uw stad of gemeente gevraagd. Deze informatie is nodig om de resultaten te kunnen linken aan beschikbare lokale statistieken (bv. armoedecijfers). Alle identificatiegegevens uit de vragenlijst worden strikt vertrouwelijk behandeld door de onderzoekers van de Arteveldehogeschool. In de onderzoeksverslagen en in de communicatie met de opdrachtgever worden enkel geanonimiseerde resultaten gepresenteerd. 

U dient ongeveer 30 minuten te voorzien voor het invullen van de vragenlijst via deze online tool. Graag ontvingen we de ingevulde vragenlijst tegen 10 september. Aan het einde van de vragenlijst wordt u automatisch gevraagd om de ingevulde vragenlijst digitaal te verzenden.

Wij waarderen enorm uw bereidheid om aan deze studie deel te nemen en kijken uit naar uw antwoorden! 

Veerle Opstaele, Marian Van der Sypt en Sofie Vanassche 

Bij vragen of opmerkingen bij de studie zijn we te bereiken via: 

- Email: veerle.opstaele@arteveldehs.be, marian.vandersypt@arteveldehs.be of sofie.vanassche@arteveldehs.be 

- Telefonisch: 0499/180.499 (Veerle Opstaele) of 0478/438.726 (Sofie Vanassche)