HBO5-opleiding: IVV Sint-Vincentius


Beste student,

in samenwerking met de Arteveldehogeschool is er een vragenlijst ontwikkeld voor studenten die een HBO5-opleiding volgen.

In het kader van onze continue zorg voor kwaliteit wensen we een onderzoek uit te voeren en trachten wij het profiel van de huidige HBO5-student te ontdekken. We zijn geïnteresseerd in wie de HBO5-student is, met de bedoeling de ontwikkeling en kwaliteit van ons onderwijs blijvend te optimaliseren.

Het invullen van de bevraging neemt ongeveer 10 minuten in beslag en je gegevens worden niet op persoonsniveau, maar enkel globaal verwerkt.

Alvast bedankt voor je medewerking!