0%

Voor welk type organisatie werk je?

Kinderdagverblijf
Dienst voor Onthaalouders
Buitenschoolse opvang
Basissschool
Secundaire school
Volwassenenonderwijs
Hogeschool of universiteit
Andere: 
Welke functie heeft u binnen deze organisatie?
Coördinator of verantwoordelijke
Pedagogisch begeleider
Directeur
Leerkracht of docent
Andere: