Inschrijving gesprekstafels 'ontwerpaanbevelingen regierol lokale besturen armoedebestrijding'

Beste

Op donderdag 19 april (9u30-12u30, Gent) organiseert de Arteveldehogeschool gesprekstafels met  lokale politici en ambtenaren, middenveldorganisaties, ervaringsdeskundigen en afgevaardigden van diverse lokale actoren.  Onderwerp van gesprek zijn de ontwerpaanbevelingen in het kader van de regierol van lokale besturen inzake armoedebestrijding die uit ons onderzoek voortvloeien. 

Via onderstaand registratieformulier kunt u uw deelname aan deze gesprekstafels bevestigen. Na het verzenden van uw gegevens krijgt u een automatische bevestiging van uw registratie. Er volgt, na administratieve verwerking, ook een bevestigingsemail met alle praktische informatie op een rij.

 

Met vriendelijke groeten

Veerle Opstaele, Marian Van Der Sypt en Sofie Vanassche

Arteveldehogeschool

 

Wat is uw naam (voornaam en familienaam)?
Voor welke organisatie of lokaal bestuur werkt u?
Wat is uw functie?
Wat is uw emailadres?
Eventuele vragen of opmerkingen kunt u hieronder vermelden.